Navigo. siła dobrych nawyków

Tutoringowy program rozwoju kompetencji

ELEMENTY programu

Cotygodniowy 2-godzinny czas popołudniowej nauki w sprzyjających warunkach pod okiem tutora. A oprócz tego...

ROZMOWA Z TUTOREM

Cotygodniowa rozmowa z tutorem: • planowanie codziennego czasu nauki; • wyznaczanie celów krótko- i długoterminowych.

warsztaty technik nauki

Wskazówki przekazywane w sposób praktyczny i intuicyjny, by móc od razu wcielać je w życie.

MATERIAŁY POMOCNICZE

Materiały, które pomogą w zaplanowaniu całego tygodnia, miesiąca, roku pracy. M.in. agenda postępu pracy

INFORMACJA ZWROTNA DLA RODZICÓW

Trymestralne indywidualnie spotkanie rodziców z tutorem córki, aby śledzić postępy pracy.

O PROGRAMIE

Sukces jest sumą małych zwycięstw

Drogą do sukcesu w szkole i pracy zawodowej jest nie tylko rozpoznanie i rozwój wrodzonych zdolności i talentów, ale ich szlifowanie i kształtowanie dobrych nawyków - umiejętność wykorzystania czasu, mierzenie się z trudniejszymi zadaniami, planowania pracy, wytrwałość, skupienie...

Projekt NAVIGO, skierowany do uczennic 1-2 klasy gimnazjum, pomaga wyrobić w sobie dobre nawyki na początku edukacji szkolnej.

Gimnazjum to czas, w którym uczniowie spotykają się z większymi wymaganiami w szkole, a wiedza i umiejętności teraz zdobyte będą potem rzutowały na ich wybór ścieżki naukowej i zawodowej oraz pozwolą na szersze rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych.

  • Poznaj swoje możliwości
  • Zobacz, co Ci sprzyja w nauce
  • Wzmocnij swoje mocne strony
  • Chwytaj w lot!

KIM JESTEŚMY

Program NAVIGO jest projektem KLUBU FILARY. Klub Filary to miejsce wszechstronnego rozwoju dla dziewczyn w wieku 10 - 25 lat. Uczennice i studentki mogą poszerzać tu swoje horyzonty intelektualne, rozwijać zainteresowania, zawierać trwałe przyjaźnie, twórczo spędzać wolny czas i wzrastać w wartościach chrześcijańskich.
Uploaded image

anna bućkowska

Lider projektu
Absolwentka ITS na Wydziałach Pedagogicznym i Psychologicznym UW oraz Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego. Obszarem jej zainteresowań jest szeroko rozumiany rozwój osobisty zgodny z posiadanym przez każdą osobę potencjałem. Z młodzieżą pracuje od 1991 roku.
Uploaded image

joanna sobczyk

Koordynator
Informatyk i fizyk. Obecnie doktorantka w instytucie fizyki teoretycznej. Odreagowuje dużą dawkę „teorii” przez koordynację „Navigo”;)
Uploaded image

Agnieszka Siekańska

Komunikacja
Absolwentka filologii i scenopisarstwa. Studentka lingwistyki stosowanej. Nauczycielka języków obcych i organizatorka warsztatów z zakresu samorozwoju i samorealizacji, a od 14 lat wychowawczyni i fanatyczna kibicka swoich czterech młodszych sióstr.
Uploaded image

Joanna Laskowska

Tutor
Uploaded image

Urszula Dawgiałło

Tutor
Studentka pedagogiki WPUW. Pracuje u „Platerek” jako nauczyciel wspomagający. Od 3 lat zaangażowana w pracę z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego, współpracując z Fundacją Być Bliżej Siebie czy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Dołącz do naszego programu już teraz!

napisz do nas